(8 428) 75 002 | ariogalosld@gmail.com | sitemap   sitemap

Penktadienis, 02 vasario 2024 09:39

Atranka

SKALBIAMA ATRANKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Darbo krūvis – 1,31 etato (52,5 val. per sav.)

Pareigybės lygis – C

Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJUI

Darbuotojui, einančiam šias pareigas, būtina:

1. ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

2. nustatyta tvarka turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos kursus, pirmosios pagalbos kursus;

3. žinoti ir vykdyti visus reikalavimus, susijusius su asmenine darbo higiena, vaiko sveikatos apsauga, higiena ir kultūra;

4. mokėti saugiai ir tikslingai naudoti plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurios įrašytos į leidžiamų vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;

5. ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d., Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, etikos normomis, Raseinių r. Ariogalos lopšelio – darželio vidaus tvarkomis.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. padeda grupės mokytojui, organizuojant vaikų veiklą grupėje, lauke ir kitose erdvėse, atlieka kitą, su ugdymu, savitvarka ir maitinimu susijusią veiklą;

2. padeda mokytojui priimti ir išlydėti į/iš darželio ateinančius vaikus;

3. plauna grupės/tualeto patalpas, inventorių, atlieka patalpų vėdinimą, keičia patalynę, rankšluosčius ir kt.;

4. palaiko tvarką ir švarą (valo dulkes, plauna spinteles, sienas ir kt.);

5. turi mokėti naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis, buitine technika;

6. atneša vaikams maistą, padeda jį išdalinti;

7. vaikams pavalgius sutvarko grupę, išplauna indus, grindis, išneša šiukšles ir kt.;

8. lydi vaikus švenčių, ekskursijų, išvykų ar kitų renginių metu ir padeda pedagogams bei atsako už ugdytinių saugumą;

9. teikia pagalbą ikimokyklinio ugdymo mokytojui rengiant vaikų ugdymo ir pramoginės veiklos priemones, kartu su mokytoja puošia grupės erdves ir kt.

10. grupėje, prausykloje ir miegamuosiuose valo langus.

11. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas ir direktoriaus pavestus darbus.

 PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

5. Neteistumo pažymą (https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/itariamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registro-iknr-paslaugos-teistumo-neteistumo-pazymos).

6. Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi siųsti el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. nuo 2024 m. vasario 2 iki vasario 16 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2024 m. vasario 19 d., nuo 10.00 val. lopšelio-darželio direktoriaus kabinete. Direktorius pasikalbėjęs su visais pretendentais, priima sprendimą ir apie jį informuoja atrinktą pretendentą per 3 d. d.

Skaityti 855 kartai

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230