(8 428) 75 002 | ariogalosld@gmail.com | sitemap   sitemap

Antradienis, 16 balandžio 2019 14:16

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Etatai

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 etatą 2021 m. (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 etatą 2022 m. I ketvirtis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 etatą 2022 m. II ketvirtis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 etatą 2022 m. III ketvirtis (Eur)

ADMINISTRACIJA

Direktorius

1

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

 

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Raštvedys

1

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Ūkvedys

1

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Dietistas

1

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Sandėlininkas

1

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Administratorius

0,5

831

850

850

850

Pedagoginiai darbuotojai

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas

 

1380

1335

1461

1461

Logopedas

1,5

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Specialusis pedagogas

-

-

-

-

-

Meninio ugdymo mokytojas

1

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Kūno kultūros pedagogas

0,75

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Aptarnaujantis personalas

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

 

1050

950

950

950

Valytojas

1,5

642

730

730

730

Virėjas

3

827

930

930

930

Pagalbinis virtuvės darbininkas

0,5

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Kiemsargis

0,75

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Neskelbiama

Pastatų ir sistemų  einamojo remonto darbininkas, elektrikas, santechnikas

1

642

730

730

730

Mokytojo padėjėjas

 

791

850

850

850

 

* Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Skaityti 11026 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 20 spalio 2022 15:52

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230