(8 428) 75 002 | ariogalosld@gmail.com | sitemap   sitemap

Trečiadienis, 27 sausio 2021 09:36

Socialinio pedagogo veikla

      Socialinė pedagogė Aušra Vasilienė padeda vaikams geriau adaptuotis įstaigoje. Dirba kartu su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ir teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų. Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.

      Socialinio pedagogo tikslas – organizuoti ankstyvąją prevenciją, ugdytiniams teikti socialinę pagalbą, ugdyti socialinius gebėjimus. Taip pat teikti pagalbą ugdytiniams, siekiant racionaliau išnaudoti lopšelio – darželio teikiamas galimybes lavintis, mokytis tampant savarankiškais, pilietiškais bei dorais asmenimis.

         Socialinio pedagogo funkcijos
Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

1) Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
2) Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
3) Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
4) Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
5) Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
6) Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
7) Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
8) Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
9) Socialinio ugdymo.

VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA ,,ATVIRUKAS DRAUGUI"

Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuota respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Atvirukas draugui“.

https://www.youtube.com/watch?v=dnb9QAnMTIY&feature=youtu.be

 

TOLERANCIJOS DIENA DARŽELYJE

Lapkričio 16-oji – tarptautinė Tolerancijos diena. Šią dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų (alkoholio, narkomanijos) toleranciją. Įvairiose šalyse organizuojami renginiai, skirti ugdyti toleranciją, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę. Lopšelio - darželio priešmokyklinių ugdymo grupių ''Kiškučiai" ir ''Nykštukai" vaikai lapkričio 16 d. minėjo Tolerancijos dieną sudėliodami Tolerancijos dėlionę. Padėkos raštas už Tolerancijos dienos minėjimą.

 

Skaityti 18062 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 28 sausio 2021 09:52

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230