(8 428) 75 002 | ariogalosld@gmail.com | sitemap   sitemap

Antradienis, 17 lapkričio 2020 11:15

2021 - 2022 metai

Raseinių r. Ariogalos lopšelio - draželio darbuotojų vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis.

                                                                                                    

Pareigybės pavadinimas

Etatai

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 etatą 2021 m. (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 etatą 2022 m. I ketvirtis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 etatą 2022 m. II ketvirtis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 etatą 2022 m. III ketvirtis (Eur)

ADMINISTRACIJA

Direktorius

1

1895

2269

2723

2723

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

 

2213

2213

2213

Raštvedys

1

885

995

995

995

Ūkvedys

1

1143

1330

1330

1330

Dietistas

1

1115

1330

1330

1330

Sandėlininkas

1

929

1045

1045

1045

Administratorius

0,5

831

850

850

850

Pedagoginiai darbuotojai

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas

 

1380

1335

1461

1461

Logopedas

1,5

1316

1478

1478

1478

Socialinis pedagogas

1

1290

1694

1694

1694

Specialusis pedagogas

-

-

-

-

-

Meninio ugdymo mokytojas

1

1424

1567

1567

1567

Kūno kultūros pedagogas

0,75

1018

1119

1119

1119

Aptarnaujantis personalas

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

 

1050

950

950

950

Valytojas

1,5

642

730

730

730

Virėjas

3

827

930

930

930

Pagalbinis virtuvės darbininkas

0,5

642

730

730

730

Kiemsargis

0,75

642

730

730

730

Pastatų ir sistemų  einamojo remonto darbininkas, elektrikas, santechnikas

1

642

730

730

730

Mokytojo padėjėjas

 

791

850

850

850

Skaityti 7697 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 17 spalio 2022 14:51

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230