(8 428) 75 002 | ariogalosld@gmail.com | sitemap   sitemap

Pirmadienis, 02 rugsėjo 2019 10:40

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105

 

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdant ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai": https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081

 

Vaiko teisių konvencija: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

 

Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas: https://teisineinformacija.lt/raseiniai/document/43605

 

SPRENDIMAS Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

    

Skaityti 28720 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 08 rugpjūčio 2022 15:25

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230