(8 428) 75 002 | ariogalosld@gmail.com | sitemap   sitemap

Pirmadienis, 08 rugpjūčio 2022 16:03

Visuomenės sveikatos specialistas

Virginija Mažeikienė- visuomenės sveikatos specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • * Vykdo mokinių gerovės ir sveikatos stebėseną, saugą bei stiprinimą;
 • * Sistemina mokinių profilaktinių patikrinimų duomenis, juos apibendrina, analizuoja ir pateikia ataskaitas Biuro direktoriui ir Įstaigos vadovui;
 • * Vertina mokinių asmens higienos įgūdžius ir teikia pasiūlymus Įstaigos pedagogams, tėvams ir vadovui;
 • * Registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius buvimo Įstaigoje metu bei analizuoja nelaimingo atsitikimo priežastis ir teikia informaciją Įstaigos vadovui ir Biuro direktoriui;
 • * Pagal kompetenciją suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
 • * Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją kitoms institucijoms, Biuro ir Įstaigos vadovams;
 • * Organizuoja paskaitas, užsiėmimus, problemines diskusijas, rengia pranešimus, rekomendacijas mokiniams ir darbuotojams vaikų sveikatos stiprinimo klausimais;
 • * Teikia siūlymus Įstaigos ir Biuro vadovams dėl sveikatos priežiūros Įstaigoje organizavimo;
 • * Neskleidžia konfidencialios informacijos apie vaikų sveikatos būklę tretiems asmenims;
 • * Rengia Įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderinęs su Įstaigos vadovu, teikia tvirtinti Biuro vadovui;
 • * Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
 • * Tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;
 • * Vykdo kitas teisės aktais nustatytas ar Biuro vadovo, skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.
Skaityti 1524 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 03 spalio 2022 14:35

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230