Pirmadienis, 26 liepos 2021 15:46

SKELBIAMAS KONKURSAS RASEINIŲ R. ARIOGALOS LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

SKELBIAMAS KONKURSAS RASEINIŲ R. ARIOGALOS LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Raseinių rajono Ariogalos  lopšelis - darželis skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Pareigybės lygis : direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A2 lygio pareigybei.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,76 - 10,48.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

PAGRINDINĖS PAREIGŲ FUNKCIJOS:

1. Organizuoja metinio veiklos, strateginio, ugdymo plano sudarymą ir įgyvendinimą.

2. Koordinuoja pedagoginių darbuotojų darbą, teikia metodinę, profesinę pagalbą, skatina pedagogus taikyti inovatyvius vaikų ugdymo metodus, tobulinti kvalifikaciją.

3. Stebi ir vertina ugdymo procesą ir rezultatus, numato žingsnius ugdymo kokybės gerinimui.

4. Tvarko mokinių registrą, pedagoginių darbuotojų duomenų bazę, mokinių apskaitą, administruoja elektroninį dienyną, rengia ataskaitas.

5. Rengia ir įgyvendina projektus, stiprina įstaigos įvaizdį.

6. Valdo, kaupia, analizuoja, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus bei išvadas.

7. Planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus.

8. Užtikrina demokratinį įstaigos valdymą, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą bei užtikrina lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimą.

 

PRIVALUMAI:

  1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymo įstaigoje patirtis;
  2. Vadybinė kategorija, vadybinio ir/ar metodinio darbo patirtis;
  3. Magistro laipsnis;
  4. Projektinio darbo patirtis;
  5. Darbo su įvairaus amžiaus mokiniais patirtis;
  6. Įvairaus pobūdžio renginių organizavimo patirtis;
  7. Rekomendacijos;
  8. Kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

3. Būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą.

4. Žinoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus pareigoms atlikti reikalingus teisės aktus.

5. Mokėti gerai naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.

7. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (privalumas anglų k.).

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

8.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

8.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;

8.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

8.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;

8.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;

8.6. ugdymo turinio vadybą;

8.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;

8.8. ugdytinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;

8.9. tėvų (globėjų) informavimą ir švietimą;

8.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą.

PRETENDENTAI PRIVALO PATEIKTI DOKUMENTUS:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei prioritetams (jei tokius turi).

3. Pedagoginio darbo stažą (patirtį) įrodančius dokumentus ir jų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

5. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪDAS:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ( VATIS prašymų teikimo modulį).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

DOKUMENTAI TEIKIAMI 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (nuo 2021-07-26 iki 2021-08-08)

PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS - pokalbis žodžiu. Atrinkti pretendentai bus pakviesti atrankai el. paštu ir/ar telefonu. Konkursas numatomas 2021-08-23.

 Išsamesnė informacija telefonu (8 428) 75 002 arba elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skaityti 437 kartai Atnaujinta Antradienis, 27 liepos 2021 11:28

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MŪSŲ GRUPĖS

Bitučių grupė

bitutesIkimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aldona Greičiuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Jakštienė, mokytojo padėjėja Liudmila Zakarevičienė

 

Boružėlių grupė

boruziukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Viganauskienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vijolė Lileikienė, mokytojo padėjėja Lina Beitnorienė

Drugelių grupė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danguolė Urbonienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Būdienė, mokytojo padėjėja Dalė Balkauskienė 

Ežiukų grupė

eziukai

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Elena Vaivadienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Dubinskienė, mokytojo padėjėja Lilijana Šimkūnienė

 

Kačiukų grupė

kaciukaiIkimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Elena Rimydienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Jakštienė, mokytojo padėjėja Milda Kliknienė

 

Kiškučių grupė

kiskuciai

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Edita Gedgaudienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Žydrūnė Ališauskienė, mokytojo padėjėja Jovita Turšinskienė

 

Meškučių grupė

meskuciai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rimantė Miškinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Zaksienė, mokytojo padėjėja Dolė Veličkienė

Nykštukų grupė

nykstukai

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ilona Greičienė ir vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Vijolė Lileikienė, mokytojo padėjėja Rūta Šimkuvienė

 

Pagrandukų grupė

pagrandukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laimutė Baltrušaitienė  ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Dubinskienė, mokytojo padėjėja Jovita Digrienė

 

Pelėdžiukų grupė

peledziukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Lukauskienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Būdienė, mokytojo padėjėja Regina Rimkevičienė

Žirniukų grupė

zirniukai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rima Saltonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Zaksienė, mokytojo padėjėja Rita Jančerytė

 

 

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230