(8 428) 75 002 | ariogalosld@gmail.com | sitemap   sitemap

Antradienis, 10 lapkričio 2020 10:56

DUOMENŲ APSAUGA

                   2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, vienodas visoms ES valstybėms narėms. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Raseinių rajono Ariogalos lopšelis-darželis

Juridinio asmens kodas 290082230

Buveinės adresas Smėlynų g. 7A, LT-60265 Ariogala, Raseinių r. sav.

tel.: (8 428) 75 002

El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Interneto svetainė www.ariogalosld.lt 

Raseinių rajono Ariogalos lopšelio-darželio

paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas –

MB „Teisės labirintai”

Atstovas Mindaugas Slavinskas

adresas korespondencijai – įstaigos adresas – Smėlynų g. 7A, LT-60265 Ariogala, Raseinių r. sav.

Mob. tel. +370 (630) 17 959

El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Interneto svetainė www.teiseslabirintai.lt

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje

Jūs turite teisę:

- žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);

- susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

- reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

- reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

- apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

  • asmens duomenys yra netikslūs;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

- į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

- nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).


Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Raseinių rajono Ariogalos lopšelio-darželio veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.

https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo  

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt 

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

ES Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas : https://www.privacy-regulation.eu/lt/index.htm

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje ( peržiūrėti dokumentą

Duomenų tvarkymo veiklos įrašų tvarkymo aprašas (peržiūrėti dokumentą)

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma (peržiūrėti dokumentą)

Subjektų prašymų leisti ištaisyti duomenimis forma (peržiūrėti dokumentą)

Subjektų prašymų išrtinti asmens duomenimis forma (peržiūrėti dokumentą)

Pranešimo forma  apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (peržiūrėti dokumentą)

Asmens duomenų pažeidimo žurnalo forma (peržiūrėti dokumentą)

Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės (peržiūrėti dokumentą

Informavimo apie darbuotojo asmens duomenų tvarkymą forma (peržiūrėti dokumentą)

Įsipareigojimo saugoti darbuotojų asmens duomenis forma (peržiūrėti dokumentą)

Ariogalos lopšelio-darželio privatumo politikos taisyklės (peržiūrėti dokumentą))

Priedas prie sutarties, dėl reikalavimų asmens duomenų tvarkymui (peržiūrėti dokumentą)

Sutikimas, dėl nepilnamečio asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo ugdymo paslaugų teikimo tikslais (peržiūrėti dokumentą)

Sutikimas, dėl nepilnamečio asmens atvaizdo rinkimo ir naudojimo (peržiūrėti dokumentą)

Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (peržiūrėti dokumentą)

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės Ariogalos lopšelio - darželio (prieduose pdf. formatu)

 

Ariogalos LD duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės

Informacija pirkimo dokumentuose

Informacinis pranešimas tiekėjams

 

 

 

 

 

 

Skaityti 13908 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 06 birželio 2024 15:27

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230