Pirmadienis, 16 rugsėjo 2019 15:46

APIE MUS

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

VIZIJA

Lopšelis - darželis - gėrio, grožio, etninių vertybių perdavimo įstaiga. Efektyviai dirbanti, užtikrinanti saugią, sveiką aplinką, palankią plėtoti kiekvieno ugdytinio individualias menines, kūrybines galias.

MISIJA

Lopšelis - darželis bendruomenės pastangomis ugdo aktyvų, savimi pasitikintį vaiką, pagal galimybes tenkina vaikų ir tėvų poreikius, sudaro prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

FILOSOFIJA

Vaikas - tai bręstanti asmenybė, turinti savo individualius poreikius, trokštanti įvairios veiklos, kad pažintų aplinką ir kurtų save. Vaiko ugdymas grindžiamas pagarba ir meile.

Ugdymo tikslas: atsižvelgiant į pažangiausias kiekvieno vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Uždaviniai:
Siekti, kad vaikas:

  • plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias,
  • pažintų ir išreikštų save;
  • pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes
  • problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes;
  • aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos  bendruomenės gyvenime; 
  • pažintų ir perimtų tautos kultūrą, savo krašto papročius, folklorą, žmonių darbus, liaudies dainas, ratelius, žaidimus;
  • mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius.

Ugdant vaikus lopšelio–darželio pedagogai vadovaujasi Lopšelio–darželio ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa. 

Pagrindinė lopšelio–darželio veiklos kryptis – meninė. Įstaigoje veikia meno studija „Spalviukai“. Šioje studijoje pedagogai padeda vaikams išreikšti save per įvairias meno raiškos priemones. Studijoje rengiamos vaikų darbų parodėlės pagal metų laikus, vyksta pasakų inscenizavimas.

Lopšelio – darželio bendruomenė įstaigoje įkūrė seklytėlę, kurioje vaikai supažindinami su senoviniais buities daiktais, joje rengiamos advento vakaronės. Kalendorinės šventės siejamos su tautinėmis, religinėmis tradicijomis ir papročiais.

Lopšelyje–darželyje vyksta įvairūs renginiai: tradicinių švenčių rytmečiai (Velykų, Kalėdų), švenčiami ugdytinių gimtadieniai, vykdomi įvairūs projektai. Lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvauja įvairiuose rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose. Įstaiga dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinų įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“, respublikinėje programoje „Pienas vaikams“ ir kt.

Skaityti 22143 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 09 rugsėjo 2021 11:00

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MŪSŲ GRUPĖS

Bitučių grupė

bitutesIkimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aldona Greičiuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Jakštienė, mokytojo padėjėja Liudmila Zakarevičienė

 

Boružėlių grupė

boruziukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Viganauskienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vijolė Lileikienė, mokytojo padėjėja Lina Beitnorienė

Drugelių grupė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danguolė Urbonienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Būdienė, mokytojo padėjėja Dalė Balkauskienė 

Ežiukų grupė

eziukai

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Elena Vaivadienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Dubinskienė, mokytojo padėjėja Lilijana Šimkūnienė

 

Kačiukų grupė

kaciukaiIkimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Elena Rimydienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Jakštienė, mokytojo padėjėja Milda Kliknienė

 

Kiškučių grupė

kiskuciai

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Edita Gedgaudienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Žydrūnė Ališauskienė, mokytojo padėjėja Jovita Turšinskienė

 

Meškučių grupė

meskuciai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rimantė Miškinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Zaksienė, mokytojo padėjėja Dolė Veličkienė

Nykštukų grupė

nykstukai

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ilona Greičienė ir vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Vijolė Lileikienė, mokytojo padėjėja Rūta Šimkuvienė

 

Pagrandukų grupė

pagrandukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laimutė Baltrušaitienė  ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Dubinskienė, mokytojo padėjėja Jovita Digrienė

 

Pelėdžiukų grupė

peledziukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Lukauskienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Būdienė, mokytojo padėjėja Regina Rimkevičienė

Žirniukų grupė

zirniukai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rima Saltonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Zaksienė, mokytojo padėjėja Rita Jančerytė

 

 

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230