Antradienis, 15 rugsėjo 2020 15:32

Dėmesio! Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Raseinių rajono Ariogalos lopšelis - darželis skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Pareigybės lygis : direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A2 lygio pareigybei.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,76 - 10,48.

Darbo sutarties rūšis - neterminuota,  nuo 2020-09-30.

PAGRINDINĖS PAREIGŲ FUNKCIJOS:

1. Organizuoti metinio veiklos, strateginio, ugdymo plano sudarymą ir įgyvendinimą.

2. Koordinuoja pedagoginių darbuotojų darbą, teikia metodinę, profesinę pagalbą, skatina pedagogus taikyti inovatyvius vaikų ugdymo metodus, tobulinti kvalifikaciją.

3. Stebi ir vertina ugdymo procesą ir rezultatus, numato žingsnius ugdymo kokybės gerinimui.

4. Tvarko mokinių registrą, pedagoginių darbuotojų duomenų bazę, mokinių apskaitą, administruoja elektroninį dienyną, rengia ataskaitas.

5. Rengia ir įgyvendina projektus, stiprina įstaigos įvaizdį.

6. Valdo, kaupia, analizuoja, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus bei išvadas.

7. Planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus.

8. Užtikrina demokratinį įstaigos valdymą, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą bei užtikrina lopšelio - draželio veiklą reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimą.

 

PRIVALUMAI:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui ikimokyklinėje įstaigoje patirtis.

Projektinio darbo patirtis.

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Turėti ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginio darbo stažą.

3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai  kompetencijas.

4. Žinoti ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus pareigoms atlikti reikalingus teisės aktus.

5. Mokėti gerai naudotis informacinėmis technologojomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.

 

PRETENDENTAI PRIVALO PATEIKTI DOKUMENTUS:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei prioritetams (jei tokius turite).

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

5. Galite pateikti busvusių darboviečių rekomendacijas.

 

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪDAS: 

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant  nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

DOKUMENTAI TEIKIAMI  14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (2020-09-16), įskaitant konkurso paskelbimo dieną .

PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS - pokalbis žodžiu, atrinkti pretendentai bus pakviesti atrankai el. paštu ir/ar telefonu. Konkursas numatomas 2020-09-30.

Išsamesnė informacija telefonu (8 428) 75 002 arba elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Skaityti 17 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 21 rugsėjo 2020 11:11

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MŪSŲ GRUPĖS

Bitučių grupė

bitutesVyresnioji auklėtoja Jūratė Viganauskienė, vyresnioji auklėtoja Vijolė Lileikienė, auklėtojos padėjėja Lina Beitnorienė

 

Boružėlių grupė

boruziukai

Auklėtojos Rimantė Miškinienė ir Danutė Zaksienė, auklėtojo padėjėja Dolė Veličkienė

 

Ežiukų grupė

eziukai

Vyresnioji auklėtoja Elena Vaivadienė, auklėtoja Viktorija Lukošiutė, auklėtojos padėjėja Lilijana Šimkūnienė

 

Kačiukų grupė

kaciukaiVyresnioji auklėtoja Elena Rimydienė, auklėtoja Daiva Jakštienė, auklėtojo padėjėja Milda Kliknienė

 

Kiškučių grupė

kiskuciai

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Edita Gedgaudienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Žydrūnė Ališauskienė, auklėtojo padėjėja Jovita Turšinskienė

 

Meškučių grupė

meskuciai

Vyresnioji auklėtoja Danguolė Urbonienė, vyresnioji auklėtoja Daiva Būdienė, auklėtojo padėjėja Dalė Balkauskienė

 

Nykštukų grupė

nykstukai

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Ilona Greičienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė  Vijolė Lileikienė, auklėtojo padėjėja Rūta Šimkuvienė

 

Pagrandukų grupė

pagrandukai

Vyresnioji auklėtoja Aldona Greičiuvienė, auklėtoja Daiva Jakštienė, auklėtojo padėjėja Liudmila Zakarevičienė

 

Pelėdžiukų grupė

peledziukai

Vyresnioji auklėtoja Laimutė Baltrušaitienė, auklėtoja Viktorija Lukošiūtė, auklėtojo padėjėja Jovita Digrienė

 

Žirniukų grupė

zirniukai

Auklėtoja Rima Saltonienė, auklėtoja Danutė Zaksienė, auklėtojos padėjėja Rita Jančerytė

 

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r.
Telefonas: (8-428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@raseiniai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230