(8 428) 75 002 | ariogalosld@gmail.com | sitemap   sitemap

sausio 02, 2024

Vaikų dienos poilsis

Vaikų dienos poilsis

Dienos poilsis gali būti organizuojamas vaikams miegant arba kitomis poilsio formomis.

Kada nebereikia dienos miego?

 - sunku užmigti dieną;
 - nepamiegojęs vaikas jaučiasi gerai;
 - pamiegojęs pietų miego, sunkiai užmiega vakare;
 - dienos miegas daro neigiamą įtaką nakties miego kokybei.

Teisinis pagrindas

Vaikų dienos poilsio organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 8 punktas „Jei įstaigoje vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., turi būti organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar)pritaikytose erdvėse“ bei 83 punktas „Vaiko dienos režimas turi atitikti vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę.“

gruodžio 11, 2023

Bendradarbiavimas su VDU

       Ariogalos lopšelis- darželis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VDU.

gruodžio 07, 2023

STEAM ženklas

     Ariogalos lopšeliui- darželiui suteiktas STEAM ženklas.

STEAM ženkliukas

 

lapkričio 15, 2023

Metodinė diena

Lapkričio 14 d. Ariogalos lopšelyje-darželyje vyko Respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Metodinių priemonių mugė“. Metodinę dieną mums padėjo organizuoti Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, metodininkė Jurga Urbonavičienė. Labai džiaugiamės jog į šį renginį atvyko svečiai iš Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos, Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ bei Jurbarko rajono Jurbarkų darželio-mokyklos.

Metodinės dienos tikslas - dalintis gerąja patirtimi pristatant savo kurtas ugdymo priemones, kurios tiktų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Kiekviena mokytojų sukurta ir pristatyta metodinė priemonė buvo unikali, kūrybiška, skatinanti asmenybės augimą bei žinių įsisavinimą.

 

 

Raseinių r. Ariogalos lopšelyje darželyje įgyvendintas APVA (aplinkos projektų valdymo agentūra) projektas "41 kW galios Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Ariogalos lopšelio-darželio pastato stogo", 2022-07 Nr. KK-AM-SVV02-0046.

Projekto metu įdiegta infrastruktūra busnaudojama ne mažiau kaip 20 metų ir lpagamins dalį reikalingos įstaigoms elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės), o taip pat leis kontroliuoti bei pasiekti optimalų elektros energijos suvartojimą. Įdiegti sprendimai padidins energijos vartojimo efektyvumą bei sumažins dujų išmetamus kiekius – 126,28t per vertinamąjį laikotarpį.

BENDRA PROJEKTO VERTĖ - 43124.48 eur., APVA finansuoja 32554.00 eur.

 

 

rugsėjo 05, 2023

Rugsėjo 1- oji

        Nuaidėjo ir nušurmuliavo rugsėjo 1-osios šventė Ariogalos lopšelyje-darželyje , grąžindama vaikų klegesį, juoką ir šypsenas, atnešdama jaudulio, džiugesio ir naujų patirčių.
Linkime visiems užsidegimo, kantrybės ir įkvėpimo!
 

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230